Företagsnytta tack vare EU-pengar

Såhär i EU-valtider, när många fokuserar på att Sveriges EU-medlemskap är dyrt och EU-projekt är krångliga, känns det särskilt kul att få berätta om nöjda företag som upplever stor nytta av att  delta i utvecklingsinsatser finansierade av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. De är så nöjda tack vare att de fått tillgång till expertkompetens och utvecklingsmöjligheter genom Marknadslyftet, som samverkar med TEK Kompetens. 40 västsvenska företag har fått konkret hjälp att utvecklas, både när det gäller marknad och mindset. Noggrant utvalda experter har coachat och hjälpt 25 av dem att även genomföra sina handlingsplaner. 

Nu står företagen rustade för att möta snabba samhällsförändringar och ytterligare höja sin konkurrenskraft, öka lönsamheten och attraktiviteten som arbetsgivare och bidra till hållbar tillväxt. Här kan du läsa vad några av företagen säger >> Vi är onekligen stolta över att få vara en del av denna utvecklingsresa.


Magnus Elmblad, VD Lagafors Fabriks AB

IUC Halland – en krockkudde och möjliggörare

Att så många företag fått denna möjlighet beror på att en mellanhand, en så kallad intermediärorganisation, fungerar som ”krockkudde” för den svenska EU-byråkratin. Det är IUC Halland, en systerorganisation till TEK Kompetens, som upphandlar högkvalitativa konsulter för coachning och expertstöd, riggar seminarier och håller i processledning av nätverken. Dessutom har vi egna, interna utvecklingsledare som coachar företagen, stöttar och följer upp hur det går. Företagen behöver alltså inte bekymra sig om allt detta, utan kan komma till ”serverat bord”. 

Marknadslyftet gör forskning tillgänglig

Unikt för Marknadslyftet är att vi som jobbar där gör forskning tillgänglig för målgruppen. Arbetsmetoderna är baserade på Entrepreneurial Orientation: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd, en förutsättning för tillväxt i små- och medelstora företag. Vi samarbetar med Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, både när det gäller forskning och företagsurval. 

Marknadslyftet bidrar till regional utveckling

IUC Halland bidrar även genom sitt arbete med Marknadslyftet till Region Hallands och Västra Götalandsregionens politiskt beslutade utvecklingsstrategier. EU-pengar och politiska beslut gör alltså direkt företagsnytta via IUC Halland. Något som ligger helt i linje med TEK Kompetens inriktning att göra samhällsnytta.

Marknadslyftet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

            

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *