Lärande organisation – Att lära sig av sina erfarenheter

Begreppet ”lärande organisation” blev populärt i Sverige 1990 i och med Peter Senges bok ”The fifth dicipline – The fifth discipline: The art and practice of the learning organization”, som några år senare fick en svensk översättning ”Den femte disciplinen: Den lärande organisationens konst” (Senge, 1995) (smakprov.se). Vad är då… Läs mer